دبستان غیردولتی پسرانه نور فرهنگ مجتمع غیردولتی نور فرهنگ | آموزش و پرورش منطقه 19 شهر تهران

انجمن اولیا و مربیان

یکی دیگر از افتخارات ما در این مجتمع بهره گیری از نظرات و پیشنهادات مفید و ثمربخش اولیای محترم و اعضای محترم انجمن اولیا و مربیان در زمینه فعالیت های مختلف است.
مجتمع نورفرهنگ دست در دست شما گامی به سوی آینده ای سبز بر میدارد.

اعضای انجمن اولیا و مربیان:

سرکار خانم ها:
مینا حسین

پریسا ابراهیمیان

بهناز بیارش

الهه بیاتی

لیلا مردانی