هدر مشاور

خطا در پردازش اطلاعات مطلب شماره 1338
شماره لاگ خطا: 956166

وسواس در مطالعه قسمت 2

وسواس در مطالعه

در دل کردن با کودک

در دل کردن با کودک

توصیه ای که به والدین می شود این است، هرچند که زیر بار فشار روانی باشند و یا احساس درماندگی و ناتوانی گنند، با کودکان خود درد دل نکنند.

کودکان مشاور و درمانگر والدین نیستند. در دل کردن با کودک ، والدین را نزد کودک ناتوان و ضعیف نشان می دهد. 

کودکی که بار مشکلات و دردهای والدین را به دوش می کشد، هر روزه ناتوانی بیشتری احساس می کند و اعتماد خود را نسبت به زندگی از دست می دهد.

مدیریت پرتال همکلاسی

پورتال از امکانات پر مخاطب و پر طرفداریست که می تواند به عنوان یک شاخص و یا یک معرف برای تمامی شخصیت های حقیقی و حقوقی در فضای اینترنتی باشد و علاوه بر آن امکانات متنوع و فراوانی را برای کاربر فراهم می سازد. بنابراین این مهم از دید سامانه همکلاسی دور نمانده و این سامانه امکان ایجاد پورتالی با بالاترین امکانات را نه تنها برای مدرسه بلکه برای کادر آموزشی آن مدرسه نیز فراهم آورده.